Kompanija je osnovana 2009. godine, nakon povećanja potrebe na tržištu za poslovima akvizicije i nakon dolaska velikog investitora iz oblasti mobilnih komunikacija, Austrijskog A1 operatera – VIP Mobile. Već Iste godine, kompanija je pocela sa aktivnim radom, kako u kancelariji, tako i na terenu i vrlo brzo zauzima svoje posebno mesto kao Lider na trzistu akvizicijskih usluga u oblasti mobilne telefonije. Nakon toga kompanija širi svoje usluge iz poslava akvizicije i na druge oblasti, benzinske stanice, mega marketi, razni poslovni objekti i u kratkom periodu smo dobili značajan broj zadovoljnih Investitora. Sada se naša kompanija bavi razlicitim poslovima iz obalsti konsalting usluga i upravljanja procesima. Posebno naglašavamo nasu specijalnost i profesionalnost u uslugama akvizicije za potrebe telekomunikacionih operatora. Kompanija je i sama registrovana kod Republičke regulatorne agencije za postanske i telekomunikacione usluge RATEL-a kao Operator, pod rednim brojem 500. Osim na teritoriji Srbije, kompanija ima i odredjene, manje, poslovne aktivnosti u zemljama Regiona, čime u budućnosti ima potencijal za širenje poslovanja i na širi region.

Iako relativno mlada, kompanija se trudi da bude lider u ponudi novih i savremenijih servisa, svojim korisnicima. Sa ponosom ističemo, da smo društveno odgovorna kompanija koja u potpunosti poštuje zakonsku regulativu koja prati oblast infrastrukturnih projekata i zaštite životne sredine, te u tom smislu primenjujemo i zahtevamo od svojih saradnika da i sami primenjuju najviše standarde u ovoj oblasti .

Izdavanje prostora za smestaj telekomunikacione opreme

Posedujemo veliki broj lokacija spremnih za instaliranje telekomunikacione opreme koju već izdajemo mobilnim i drugim telekomunikacionim operaterima u Republici Srbiji. Uvek imamo spremnih izmedju 50 i 100 novih lokacija koje pažljivo planiramo unapred i na kojima imamo rešene imovinsko-pravne poslove sa vlasnicima nekretnina, a uvažavajuži i važeću zakonsku regulative za ovu vrstu poslova.

Akvizicija za potrebe mobilnih operatera

Više od 4000 akviziranih lokacija tipa ROOF TOP ili RAW LAND za potrebe mobilnih operatera u Srbiji

Akviziranih objekata za operatore mobilne telefonije: Telekom Srbija, Telenor i VIP Mobile

Akvizicija Objekata za potrebe optičkih mreža u Republici Srbiji

Sve u skladu sa zahtevima Investitora uz maximalno usklađen odnos sa vlasnicima nekreetnina i investitorima

Izgradnja telekomunikacionih mreža i objekata

Od 2018. godine kompanija je počela da izvodi radove kao podizvođač preduzeća Huawei Technologies – Beograd, na projektu uvođenja optičke mreže MTS-a u Republici Srbiji.

Akviziranih objekata - ALL IP projekta Telekom Srbaija ad.

Akviziranih objakta za Investitora Orion Telekom

Snimanje dronom

Vršimo usluge snimanja dronom . Sa posebnim zadovoljstvom ističemo da smo prva komapnija u Srbiji koja je uvela Dron u Telekomunikacije, čime je postignut nemerljiv doprinos u planiranju radio mreže i znatno olakšan rad radio planerima koji planiraju pozicije baznih stanica. Kompanija poseduje dozvolu za korišćenje Drona u privredne svrhe. Oblast primene je raznovrsna: planiranje radio mreza, inspekcija hidrogradjevinskih brana, inspekcija tehnoloških sklopova na većim visinama i na teže pristupačnim mestima, poljoprivreeda, inspekcijske sluzbe, nadzor objekata , 3D modeliranje is l.

Konsalting usluge na ishodovanju dozvola za gradnju koje izdaju nadležni državni organi

– Više od 300 ishodovanih vodnih dozvola i drugih vodnih akata, ishodovano za potrebe izgradnje i odrzavanja Benzinskih stanica , optičkih i energetskih kablova i drugih infrastrukturnih objekata

– Više od 4000 građevinskih dozvola za potrebe različitih investitora, prioriteno u izgradnji infrastructure (Saradnja sa institucijama kao sto su: Republički geodetski zavod, Elektrodistribucija, JKP Vodovod i Kanalizacija, JP Sprbijagas, Toplane, GSP, Gradsko Zelenilo, Telekom Srbija ad, Ministarstvo Odbrane, Ministarstvo Unutrasnjih poslova, Direktorat Civilnog Vatduhoplovstva, Sekretarijat za zaštitu đivotne sredine, Sekretarijat za Urbanizam i Građevinske poslove, Sekretarijat za Saobraćaj i sl. )

– Obezbeđujemo konsalting podršku na celoj teritoriji Republike Srbije.

Obnovljivi izvori energije

Posedujemo veliko iskustvo u oblasti projektovanja, izgradnje i vodjenja projekata iz oblasti Obnovljivih izvora energije. Možete nam poveriti Vodjenje projekata, ishodovanje potrebnih dozvola i izgradnju anemometarskih stubova, vetro generatora, hidro i solarnih elektrana.

Tim

Nas tim pre svega čine prijatelji a tek onda saradnici. Uz svoje visoko obrazovanje i iskustvo, požrtvovan i posvećen rad, kako u kancelariji tako i na terenu, spremni su u svakom trenutku da Vam pomognu u resavanju problema, uvek prioritetno vođeni idejom da svi partneri u poslu budu zadovoljni, a tek onda profitom. Zatražite nam savet, dobićete ga brzo, iskreno i bez skrivenih mana.

Kontaktirajte nas

8 + 12 =