Kompanija je osnovana 2009. godine, nakon povećanja potrebe na tržištu za poslovima akvizicije i nakon dolaska velikog investitora iz oblasti mobilnih komunikacija, Austrijskog A1 operatera – VIP Mobile. Već iste godine, kompanija je počela sa aktivnim radom, kako u kancelariji, tako i na terenu i vrlo brzo zauzima svoje posebno mesto kao lider na tržistu akvizicijskih usluga u oblasti mobilne telefonije. Nakon toga kompanija širi svoje usluge iz poslova akvizicije i na druge oblasti, benzinske stanice, mega markete, razne poslovne objekte i u kratkom periodu smo dobili značajan broj zadovoljnih investitora. Sada se naša kompanija bavi različitim poslovima iz obalsti konsalting usluga i upravljanja procesima. Posebno naglašavamo našu specijalnost i profesionalnost u uslugama akvizicije za potrebe telekomunikacionih operatora. Kompanija je i sama registrovana kod Republičke regulatorne agencije za poštanske i telekomunikacione usluge RATEL-a kao operator, pod rednim brojem 500. Osim na teritoriji Srbije, kompanija ima i određene, manje, poslovne aktivnosti u zemljama regiona, čime u budućnosti ima potencijal za širenje poslovanja i na širi region.
Pored navedenih delatnosti, u poslednjih 5 godina, proširili smo naše poslovanje na projektovanje Telekomunikacionih objekata ( bazne stanice i optičke mreže), kao i na izgradnju takvih objekata.
Iako relativno mlada, kompanija se trudi da bude lider u ponudi novih i savremenijih servisa, svojim korisnicima. Sa ponosom ističemo, da smo društveno odgovorna kompanija koja u potpunosti poštuje zakonsku regulativu koja prati oblast infrastrukturnih projekata i zaštite životne sredine, te u tom smislu primenjujemo i zahtevamo od svojih saradnika da i sami primenjuju najviše standarde u ovoj oblasti .

Izdavanje prostora za smeštaj telekomunikacione opreme

Posedujemo veliki broj lokacija spremnih za instaliranje telekomunikacione opreme koju već izdajemo mobilnim i drugim telekomunikacionim operaterima u Republici Srbiji. Uvek imamo spremnih između 50 i 100 novih lokacija koje pažljivo planiramo unapred i na kojima imamo rešene imovinsko-pravne poslove sa vlasnicima nekretnina, a uvažavajući i važeću zakonsku regulativu za ovu vrstu poslova.

Akvizicija za potrebe mobilnih operatera

Više od 4000 akviziranih lokacija tipa ROOF TOP ili RAW LAND za potrebe mobilnih operatera u Srbiji.

Akviziranih objekata za operatore mobilne telefonije: Telekom Srbija, Telenor i VIP Mobile

Akvizicija objekata za potrebe optičkih mreža u Republici Srbiji

Sve u skladu sa zahtevima investitora uz maksimalno usklađen odnos sa vlasnicima nekretnina i investitorima.

Izgradnja telekomunikacionih mreža i objekata

Od 2018. godine kompanija je počela da izvodi radove kao podizvođač preduzeća Huawei Technologies – Beograd, na projektu uvođenja optičke mreže MTS-a u Republici Srbiji. Projektovali smo 6 klasterskih područja i izgradili preko 2.000 Km optičke mreže za preko 100.000 korisnika.

Akviziranih objekata - ALL IP projekta Telekom Srbaija ad.

Akviziranih objEkta za Investitora Orion Telekom

Snimanje dronom

Vršimo usluge snimanja dronom . Sa posebnim zadovoljstvom ističemo da smo prva kompanija u Srbiji koja je uvela dron u telekomunikacije, čime je postignut nemerljiv doprinos u planiranju radio mreže i znatno olakšan rad radio planerima koji planiraju pozicije baznih stanica. Kompanija poseduje dozvolu za korišćenje drona u privredne svrhe. Oblast primene je raznovrsna: planiranje radio mreža, inspekcija hidrograđevinskih brana, inspekcija tehnoloških sklopova na većim visinama i na teže pristupačnim mestima, poljoprivreda, inspekcijske službe, nadzor objekata , 3D modeliranje i sl .

Konsalting usluge na ishodovanju dozvola za gradnju koje izdaju nadležni državni organi

 

– Više od 300 ishodovanih vodnih dozvola i drugih vodnih akata, ishodovano za potrebe izgradnje i održavanja benzinskih stanica , optičkih i energetskih kablova i drugih infrastrukturnih objekata

– Više od 4000 građevinskih dozvola za potrebe različitih investitora, prioriteno u izgradnji infrastrukture (Saradnja sa institucijama kao sto su: Republički geodetski zavod, Elektrodistribucija, JKP Vodovod i kanalizacija, JP Sprbijagas, Toplane, GSP, Gradsko zelenilo, Telekom Srbija ad, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrasnjih poslova, Direktorat civilnog vazduhoplovstva, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Sekretarijat za saobraćaj i sl. )

– Obezbeđujemo konsalting podršku na celoj teritoriji Republike Srbije.

Obnovljivi izvori energije

Posedujemo veliko iskustvo u oblasti projektovanja, izgradnje i vođenja projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije. Možete nam poveriti vođenje projekata, ishodovanje potrebnih dozvola i izgradnju anemometarskih stubova, vetro generatora, hidro i solarnih elektrana.

Tim

Naš tim pre svega čine prijatelji a tek onda saradnici. Uz svoje visoko obrazovanje i iskustvo, požrtvovan i posvećen rad, kako u kancelariji tako i na terenu, spremni su u svakom trenutku da Vam pomognu u rešavanju problema, uvek prioritetno vođeni idejom da svi partneri u poslu budu zadovoljni, a tek onda profitom. Zatražite nam savet, dobićete ga brzo, iskreno i bez skrivenih mana.

Kontaktirajte nas

14 + 14 =